IP Nanoker

Documental del projecte europoeu IP Nanoker, coordinat pel Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), sobre el desenvolupament de materials nanoestructurats per aplicacions biomèdiques, òptiques i de condicions extremes.